Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > Seminář: Perfektně naplánováno a geniálně improvizováno. Česko-německá komunikace a spolupráce na pracovišti

Seminář: Perfektně naplánováno a geniálně improvizováno. Česko-německá komunikace a spolupráce na pracovišti

Přihlášky do 01. března 2017

Cílem semináře je zvýšit interkulturní kompetenci řídících pracovníků česko-německých firem. Východiskem jsou základní kulturní odlišnosti české a německé kultury, které se promítají do oblasti komunikace a spolupráce. Na konkrétních případových studiích a příkladech je možné poukázat na příčiny nedorozumění a konfliktů a nabídnout řešení vedoucí k úspěšné spolupráci v podniku.

Další informace naleznete zde (zdroj AHK).

© 2008 WebActive s.r.o.