Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > Registrace projektových žádosti do FMP Interreg V A

Registrace projektových žádosti do FMP Interreg V A

Český Sekretariát FMP EEL přijal další balíček žádostí v celkovém počtu 13. K dnešnímu dni 1.3.2018 bylo zaregistrováno 10 žádostí v celkové dotační podpoře 3 mil. Kč. Dvě žádosti byly staženy žadatelem k přepracování a jedna žádost neprošla formální kontrolou. Dne 6.3.18 začne probíhat jejich hodnocení českými a německými hodnotiteli. Dne 23.3.18 se uskuteční konečná fáze, zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe, kde budou projekty předloženy ke schválení.

© 2008 WebActive s.r.o.