Aktuality
CZ > Aktuality

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50] 

( 26.06.2017 )
Euroregion Labe letos slaví 25. výročí své existence. Při této příležitosti se v sobotu 24.6.2017 konala slavnostní jízda parní lokomotivou. Jízda začala v 8.00 hodin ráno v Drážďanech, poté vlak pokračoval po trase kaňonem Labe směrem do Děčína, Ústí nad Labem, Litoměřic a dále pak malebnou krajinou Úštěku a Českolipska zpět do Děčína a Drážďan.Více...
( 19.06.2017 , Terezín )
Dne 16.06.2017 se uskutečnilo v českém městě Terezín další společné zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci české a saské strany hodnotili celkem 14 projektových žádostí. Schváleno bylo 12 projektových žádostí o celkové dotační podpoře 3,6 mil. Kč. Opět se osvědčily také zrcadlové projekty, které byly nyní schváleny tři. Celkem bylo doposud schváleno 77 projektů v celkovém finančním objemu 24,8 mil. Kč, z toho bylo schváleno 42 českých projektů ve výši 13,3 mil. Kč.

Další zasedání LŘV EEL se bude konat dne 22.09.2017 na německé straně Euroregionu Elbe/Labe. Konečný termín pro podání on-line projektových žádostí je 04.08.2017. Termíny pro zasedání LŘV EEL, které se budou konat po letních prázdninách, naleznete na našich stránkách v sekci SFMP EEL, všeobecné informace.Více...
( 20.04.2017 )
přihlášky na brunch nejpozději do 24. dubna 2017

Kulturní centrum Řehlovice zve k účasti na 17. ročníku sympozia Proudění/Strömungen 2017 v Řehlovicích. Sympozium se uskuteční od pátku 14. čcervence do neděle 23. července a tentokrát se zameří na umělecky zajímavé a velmi nosné téma Obět & oddanost. Stejne jako v minulých ročnících nejde jen o uměleckou tvorbu, ale i o česko-německé spolupoznávání a komunikaci mezi umělci obou národů. Podmínkou přijetí je účast po celou dobu sympozia a zaslání uměleckého konceptu k tématu Obět & oddanost do 31. května 2017. V případě, že se k účasti na sympoziu hlásíte poprvé, prosíme rovnež o zaslání Vašeho osobího portfolia/CV.
Tešíme se na vaše nápady a ideje!Více...
( 06.04.2017 , Bannewitz )
Dne 31.03.2017 se uskutečnilo v německém městě Bannewitz další společné zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe.
Zástupci české a saské strany hodnotili celkem 20 projektových žádostí. Schváleno bylo 17 projektových žádostí o celkové dotační podpoře 5,6 mil. Kč. Osvědčily se také zrcadlové projekty, které byly nyní předloženy čtyři. Celkem bylo doposud schváleno 63 projektů v celkovém finančním objemu 20,9 mil. Kč, z toho bylo schváleno 34 českých projektů ve výši 11,1 mil. Kč.

Další zasedání LŘV EEL se bude konat dne 16.06.2017 na české straně Euroregionu Elbe/Labe, ve městě Terezín. Konečný termín pro podání on-line projektových žádostí je 28.04.2017. Termíny pro zasedání LŘV EEL, které se budou konat po letních prázdninách, naleznete na našich stránkách v sekci SFMP EEL, všeobecné informace.Více...
( 17.02.2017 )
V programu Interreg VA ČR-Sasko je možné stále předkládat žádosti v následujících prioritách.Více...
( 13.02.2017 )
Jednatelství EEL v Drážďanech nabízí práci projektové koordinátorky.Více...
( 13.02.2017 )
Dne 9. 2. 2017 se uskutečnil v Bruselu workshop na téma přeshraniční projekty People-to-people-Projekty (P2P). Cílovou skupinou byli především pracovníci Komise EU. Cílem workshopu bylo informovat o záměru, obsahu a významu P2P a zároveň s předstihem diskutovat o nastávající plánovací periodě po roce 2021 a možnostech vhodného uspořádání P2P.

V rámci přeshraniční spolupráce v EU představují P2P často realizované pomocí Fondů malých projektů (FMP) jeden z nejúspěšnějších instrumentů. V posledních letech bylo realizováno tímto způsobem tisíce malých projektů. Výsledkem projektů bylo přeshraniční setkávání lidí a rozmanité impulsy v příhraničních regionech.

Přesto se stále znovu ozývají hlasy, které zpochybňují P2P a jejich přínos v Evropě. Některé z těchto hlasů vychází přímo z Komise EU. Workshop pro úředníky Evropské Komise, kteří jsou odpovědni z programy INTERREG, měl zprostředkovat na jedné straně důležitost a úspěchy FMP na straně druhé přispět k otevřené diskusi o konkrétním fungování FMP po roce 2020.Více...
( 27.01.2017 )
Tímto společným veřejným prohlášením vyjadřují členové Euroregionu Elbe/Labe svou hlubokou nespokojenost s praktickou realizací podpůrného programu INTERREG-V-A v rámci Programu spolupráce Sasko-Česká republika 2014-2020.
Příliš mnoho finančních prostředků tohoto programu je vynakládáno na projekty, jejichž přínos k přeshraniční spolupráci a udržitelnému rozvoji příhraničního regionu je velice malý. To je o to politováníhodnější, že již beztak finančně značně omezené programy INTERREG-A jsou jedinými možnostmi podpory právě těchto konkrétních cílů. Toto z větší části chybné využití prostředků vede ve výsledku k tomu, že už téměř nezbývají finanční prostředky na skutečnou přeshraniční spolupráci a řešení specifických problémů příhraničního regionu.
Hlavní důvody tohoto chybného vývoje nastíníme níže, společně s konkrétními požadavky a návrhy do dalšího dotačního období.Více...
( 27.01.2017 )
Přihlášky do 15. února 2017

Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s Evropskou akademií Berlín a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Hanns-Seidel-Stiftung otevírá osmý ročník česko-německého programu pro mladé profesionály (Czech-German Young Professionals Program – CGYPP). Přihlašování je možné do 15. února 2017.
Program je určen mladé generaci Čechů a Němců, kteří mají zájem o diskuzi nad současnými otázkami v česko-německém kontextu. Letošní téma zní: solidarita, stabilita a bezpečnost v postfaktické době. Další informace naleznete zde: http://www.amo.cz/cs/cesko-nemecky-program-pro-mlade-profesionaly/prihlaste-se-do-8-rocniku-cesko-nemeckeho-programu-pro-mlade-profesionaly/Více...
( 23.01.2017 )
Přihlášky do 01. března 2017

Cílem semináře je zvýšit interkulturní kompetenci řídících pracovníků česko-německých firem. Východiskem jsou základní kulturní odlišnosti české a německé kultury, které se promítají do oblasti komunikace a spolupráce. Na konkrétních případových studiích a příkladech je možné poukázat na příčiny nedorozumění a konfliktů a nabídnout řešení vedoucí k úspěšné spolupráci v podniku.Více...
© 2008 WebActive s.r.o.