Aktuality
CZ > Aktuality

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51] 

( 15.01.2018 )
"Česko-německé kulturní dny" - moc dlouhé, příliš kostrbaté, konzervativní, spíš podtitulek. A jak byste festival pojmenovali vy? Pomozte nám s hledáním nového jména!Více...
( 21.12.2017 )
Rok se pomalu chýlí k svému konci. Děkujeme Vám za podporu a spolupráci. Přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Euroregion Elbe/Labe

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Ihr EEL TeamVíce...
( 19.12.2017 , Ústí nad Labem )
Dne 08.12.2017 se uskutečnilo na Magistrátě města Ústí nad Labem další společné zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci české a saské strany hodnotili celkem 14 projektových žádostí. Schváleno bylo všech 14 projektových žádostí o celkové dotační podpoře 4,28 mil. Kč. Opět se osvědčily také zrcadlové projekty, které byly nyní schváleny tři. Celkem bylo doposud schváleno 103 projektů v celkovém finančním objemu 31,86 mil. Kč, z toho bylo schváleno 56 českých projektů ve výši 16,52 mil. Kč.

Další zasedání LŘV EEL se bude konat dne 23.03.2018 na německé straně Euroregionu Elbe/Labe. Konečný termín pro podání on-line projektových žádostí je 26.01.2018. Termíny pro podání žádostí v příštím roce naleznete na našich stránkách v sekci SFMP EEL všeobecné informace. Pro informaci uvádíme, že první uzávěrka pro podání projektů v r. 2018 bude 26.01.2018 a první zasedání LŘV bude 23.03.2018.Více...
( 01.12.2017 )
Projekt byl úspěšně ukončen vydáním dvojjazyčné publikace.Více...
( 06.11.2017 )
12. listopad 2017 - Drážďany

Německá instituce Brücke-Institut gGmbH der Brücke/Most-Nadace v Drážďanech zve na závěrečný koncert Dnů české a německé kultury, který je pořádaný v úzké spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica a který se uskuteční v neděli 12. listopadu 2017 v drážďanské Katedrále Nejsvětější Trojice (Hofkirche).Od 18.00 bude probíhat děkovná bohoslužba celebrovaná emeritním drážďansko-míšeňským biskupem Joachimem Reineltem a litoměřickým biskupem Mons. Mgr. Janem Baxantem s liturgickým doprovodem gregoriánského chorálu. Od 19.30 se uskuteční koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis s programem Antica e moderna s varhanním doprovodem prof. Jaroslava Tůmy.Více...
( 31.10.2017 )
Kultura.digital – webový portál propojující současné umění v česko-německém pohraničí.

Zahájení přeshraničního projektu Technické univerzity v Drážďanech, Státních uměleckých sbírek Drážďany, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Euroregionu Labe/ElbeVíce...
( 16.10.2017 )
Mezinárodní konference Jak podporují celoevropské sítě kulturní a kreativní průmysl česko-saském příhraničí?Více...
( 06.10.2017 )
přihlášení do 12.10.2017

Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů pořádá v úzké spolupráci s Koordinačními centry česko-německé výměny mládeže Tandem a zemským okresem Saské Švýcarsko - Východní Krušné hory německo-český vzdělávací seminář pro pedagogy mateřských škol zaměřený na metodu jazykové animace a financování sasko-německých projektů. Workshop "Dítě potká Kind - Kind trifft dítě" se uskuteční dne 14. listopadu v době od 9:30 - 16:30 v kulturním centru Parksäle, Dr.-Friedrichs-Straße 25, 01744 Dippoldiswalde.Více...
( 04.10.2017 )
Milí přátelé, Kulturní centrum Vás srdečně na už dvaadvacátý kulturní brunch do Řehlovic. Kde? V sobotu 14. října 2017 od 11 hodin. Jako obvykle: kulturní program - a během požívání dobrůtek krásné rozhovory s lidmi nejen z oblasti umění. Přihlašte se prosím u Lenky Holíkové, lenkahol@volny.cz nebo +420 775 233 318.
Příspěvek: 300 Kč
Přihlaste se prosím u Lenky Holíkové - lenkahol@volny.cz
Pro Čechy ze Saska: Možnost spolujízdy z Drážďan, volejte+49 351 43314200 nebo napište na info@tdkt.eu, omezený počet spolujezdců

zdroj:
Kulturní centrum Řehlovice
Na Statku 20
403 13 Řehlovice
+420 475 215 175
+420 775 233 318
www.kcrehlo.czVíce...
( 26.09.2017 , město Sebnitz )
Dne 22.09.2017 se uskutečnilo v německém městě Sebnitz další společné zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci české a saské strany hodnotili celkem 12 projektových žádostí. Schváleno bylo 11 projektových žádostí o celkové dotační podpoře 3,35 mil. Kč. Jeden projekt byl odložen k přepracování na prosincový LŘV. Opět se osvědčily také zrcadlové projekty, které byly nyní schváleny tři. Celkem bylo doposud schváleno 89 projektů v celkovém finančním objemu 28,2 mil. Kč, z toho bylo schváleno 48 českých projektů ve výši 15 mil. Kč.

Další zasedání LŘV EEL se bude konat dne 08.12.2017 na české straně Euroregionu Elbe/Labe. Konečný termín pro podání on-line projektových žádostí je 20.10.2017. Termíny pro podání žádostí v příštím roce naleznete na našich stránkách, naleznete na našich stránkách po prosincovém LŘV, v sekci SFMP EEL všeobecné informace.Více...
© 2008 WebActive s.r.o.