AKTUALITY
( 19.01.2017 )
Tímto společným veřejným prohlášením vyjadřují členové Euroregionu Elbe/Labe svou hlubokou nespokojenost s praktickou realizací podpůrného programu INTERREG-V-A v rámci Programu spolupráce Sasko-Česká republika 2014-2020.
Příliš mnoho finančních prostředků tohoto programu je vynakládáno na projekty, jejichž přínos k přeshraniční spolupráci a udržitelnému rozvoji příhraničního regionu je velice malý. To je o to politováníhodnější, že již beztak finančně značně omezené programy INTERREG-A jsou jedinými možnostmi podpory právě těchto konkrétních cílů. Toto z větší části chybné využití prostředků vede ve výsledku k tomu, že už téměř nezbývají finanční prostředky na skutečnou přeshraniční spolupráci a řešení specifických problémů příhraničního regionu.
Hlavní důvody tohoto chybného vývoje nastíníme níže, společně s konkrétními požadavky a návrhy do dalšího dotačního období.Více...
( 18.01.2017 )
Collegium Bohemicum, o. p. s. vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky.Více...
( 06.01.2017 )
plánovaná akce v květnu 2017

V květnu 2017 by chtěl německý spolek Vita-Bewusst leben e.V. ze saského Königsteinu, společně s mládežnickými rančery a svými přáteli ze Saského Švýcarska, přírodní chráněné oblasti Königsbrücker Heide, přírodního parku Dübener Heide, biosferické rezervace Hornolužické krajiny rybníků a vřesovišť a s dětmi z České republiky milujícími přírodu, uskutečnit první saské přeshraniční setkání pro výměnu zkušeností, seznámení se při hrách a zábavě v lese, objevování přírody, dobrodružství v divočině, workshopy, s noclehem ve vlastním stanu a bio-regionálním jídlem. Pro tento projekt se hledá zainteresovaná organizace z České republiky.

místo: Reinhardtsdorf / Saské Švýcarsko

termín: od 25.05. do 28.05.2017

Cílové skupiny: mladí rančeři, děti a jejich přátelé milující přírodu ve věku od 10 – 14 let
5 účastníků ze Saského Švýcarsko + 2 doprovod, + 1 organizace, + 1 servis
5 účastníků z Chráněné krajinné oblasti Königsbrücker Heide, + 1 doprovod
5 účastníků z přírodního parku Dübener Heide, + 1 doprovod
5 účastníků z biosférické rezervace Hornolužické krajiny rybníků a vřesovišť
10 účastníků z Čech + 2 doprovodVíce...
( 06.01.2017 )
Binacionální gymnásium v Pirně Vás srdečně zve na Den otevřených dveří, který se koná v pátek, dne 3. února 2017 od 14:00 do 18:00 hodin na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně, Seminarstraße 3, SRN. Podrobnější informace naleznete na přiložené pozvánce.Více...
( 07.12.2016 )
Dne 5.-6.12.2016 v Drážďanech se uskutečnilo další zasedání Monitorovacího výboru programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko INTERREG VA.Více...
( 05.12.2016 )
Po celý advent probíhá na Pevnosti Königstein 21. historicko-romantický vánoční trh s názvem "Zimní pohádka na Pevnosti Königstein".Více...
( 07.11.2016 , Ústí nad Labem )
Dne 04.11.2016 se uskutečnilo v ústecké ZOO další společné zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci české a saské strany hodnotili celkem 10 projektových žádostí. Schváleno bylo všech 10 projektových žádostí o celkové dotační podpoře 3,5 mil. Kč. Osvědčily se také zrcadlové projekty, které byly nyní předloženy tři. Celkem bylo doposud schváleno 46 projektů v celkovém finančním objemu 15,2 mil. Kč, z toho bylo schváleno 26 českých projektů ve výši 8,4 mil. Kč.

Další zasedání LŘV EEL se bude konat dne 31.03.2017 na německé straně Euroregionu Elbe/Labe. Konečný termín pro podání on-line projektových žádostí je 10.02.2017. Termíny pro zasedání LŘV EEL v roce 2017 naleznete na našich stránkách v sekci SFMP EEL, všeobecné informace.Více...
( 07.10.2016 )
Festival se koná od 27. října do 13. listopadu 2016 pod záštitou ministerského předsedy Svobodného státu Sasko pana Stanislawa Tillicha, velvyslance České republiky v Německu J.E. Tomáše Jana Podivínského a ministra kultury České republiky pana Daniela Hermana.Více...

Kalendář akcí:

© 2008 WebActive s.r.o.