AKTUALITY
( 22.06.2016 , Dubí )
Dne 17.6.2016 se uskutečnilo v Dubí společné zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci české a saské strany hodnotili celkem 10 projektových žádostí. Schváleno bylo 7 projektových žádostí o celkové dotační podpoře 2 mil. Kč, 2 projektové žádosti byly zamítnuty a jedna žádost odložena k přepracování. Další zasedání LŘV EEL se bude konat dne 9.9.2016 na německé straně Euroregionu Elbe/Labe. Konečný termín pro podání on-line projektových žádostí je 15.7.2016.Více...
( 16.06.2016 )
Příspěvky do 31.7.2016

První ročník Česko-německé novinářské ceny právě startuje. Cenu vypisuje Česko-německý fond budoucnosti ve spolupráci se Syndikátem novinářů ČR a Německým svazem novinářů. Udělením ceny chtějí organizátoři ocenit novinářky a novináře, kteří jdou proti trendu rychlého povrchního zpravodajství a přispívají tak k prohloubení vzájemného porozumění.Více...
( 03.06.2016 )
Projektová výzva Česko-německého fondu budoucnosti u příležitosti „Česko-německého kulturního jara 2017“

Při příležitosti 20. výročí podepsání Česko-německé deklarace dne 21. ledna 1997 proběhne v období od dubna do června 2017 v rámci strategického dialogu mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou na obou stranách hranice Česko-německé kulturní jaro. Tato iniciativa je společným dílem Ministerstva zahraničí SRN a Goethe-Institutu v Praze ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem zahraničí ČR a Česko-německým fondem budoucnosti. Cílem Kulturního jara není pouze poukázat na naši úzkou spolupráci v oblasti kultury, ale především podnítit její další rozvoj.Více...
( 20.05.2016 )
Město Jílové zahájilo druhou etapu rekonstrukce rozhledny Sněžník. Rozhledna bude uzavřena až do 30.9.2016, přístup na náhorní plošinu i Drážďanskou vyhlídku zůstává bez omezení. Provoz občerstvení bude i nadále zajištěn.Více...
( 11.05.2016 )
Ve středu 11. května se uskutečnil podpis smluv o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost a zajištění provozních nákladů v roce 2016 mezi euroregiony Labe a Krušnohoří a Ústeckým krajem. Kraj tak poskytne každému z příjemců dotaci ve výši 150 000 korun. Představitelé kraje a euroregionů při této příležitosti zhodnotili dosavadní vzájemnou spolupráci.Více...
( 10.05.2016 )
Síťová jízdenka Labe-Elbe nabízí výhody integrované jízdenky vhodné pro celodenní cestování v Ústeckém kraji nebo při cestě za hranice do Drážďan a okolí.Více...
( 25.04.2016 , Drážďany )
Dne 21.4.2016 se uskutečnilo v Drážďanech společné zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci české a saské strany hodnotili celkem 14 projektových žádostí. Schváleno bylo 13 projektových žádostí o celkové dotační podpoře 4,135 mil. Kč, 1 projektová žádost byla zamítnuta. Další zasedání LŘV EEL se bude konat dne 17.6.2016 na české straně Euroregionu Elbe/Labe. Konečný termín pro podání on-line projektových žádostí je 29.4.2016.Více...

Kalendář akcí:

© 2008 WebActive s.r.o.