AKTUALITY
( 20.09.2016 )
Kulturní pas EEL nyní nově poskytuje slevy na vybrané akce v rámci Dnů české a německé kultury. Festival se koná od 27. října do 13. listopadu 2016 pod záštitou ministerského předsedy Svobodného státu Sasko pana Stanislawa Tillicha, velvyslance České republiky v Německu J.E. Tomáše Jana Podivínského a ministra kultury České republiky pana Daniela Hermana.Více...
( 19.09.2016 )
Dne 09.09.2016 se uskutečnilo v německém Díppoldiswalde společné zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci české a saské strany hodnotili celkem 6 projektových žádostí. Schváleno bylo všech 6 projektových žádostí o celkové dotační podpoře 2,1mil. Kč. Další zasedání LŘV EEL se bude konat dne 04.11.2016 na české straně Euroregionu Elbe/Labe. Konečný termín pro podání on-line projektových žádostí je 16.09.2016.Více...
( 15.08.2016 )
přihlášky do 1. října 2016 - termín konference 20.-22. řijna 2016 - zámek Děčín

Zámek Děčín ve spolupráci se zámken Weesenstein Vás zvou na konferenci "Šlechtické poklady" - Dějiny a osudy zámeckých sbírek v Sasku a Čechách. Tento projekt je v EUROREGIONU ELBE/LABE finančně podpořen z Programu na podporu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020 - INTERREG V A.Více...
( 30.07.2016 )
Sasko – umění, kultura a příroda v srdci Evropy. Kdo hledá vybrané umělecké poklady a skvostnou hudbu, kdo by chtěl poznat věhlasnou řemeslnou tradici a dějiny moderní řemeslné výroby, kdo by se chtěl stylově najíst a královsky přenocovat, tak ten je v Sasku na správné adrese. V Sasku se zrodilo slavné „bílé zlato“ – filigránský porcelán, ze šťavnatých hroznů tu vznikají vysoce ceněná vína, z masivního dřeva žertovné krušnohorské dřevěné figurky a luxusní hodinky v dílnách hodinářských mistrů v městečku Glashütte odměřují zrychlující se tep našeho života.
Sasko patří v Německu ke spolkovým zemím s největším množstvím parních lokomotiv. Drážďany se prezentují jako „Florencie na Labi“ , Lipsko se Vám představí jako „malá Paříž“ a Chemnitz (Saská Kamenice) jako „město s hlavou“. Malá městečka Vám nabídnou historické části s náměstími 1000 let starými. A v Sasku dokáže ba i samo nebe zahrát na housle ...Více...
( 24.07.2016 )
Skalní divadlo Felsenbühne Rathen zve až do 11. září 2016 na romantiku, dobrodružství a slavné operní árie. Přírodní divadlo v Národním parku Saské Švýcarsko je jedním z nejkrásnějších svého druhu v Evropě. Divadlo není přímo dosažitelné autem. Z velkého parkoviště na protilehlém labském břehu nebo od vlakového nádraží Kurort Rathen je třeba přejet přívozem na pravý břeh Labe a pokračovat necelou půl hodinu pěšky lesem, než se dojde k pokladně. Rezervace nejsou všeobecně nutné, neboť areál disponuje místy pro 1900 návštěvníků.Více...
( 12.07.2016 )
Zveme Vás na vernisáž sedmého sochařského sympozia skupiny LAVY. V Řehlovicích se koná počtvrté, právě teď umělci vytesávají svá díla z obrovských kvádrů (sochaři přijeli v neděli a začali sochat v pondělí 4. července). Vernisáž se uskuteční v sobotu 16. července v 15:00 hodin.
Kontakt a zdroj: Kulturní centrum Řehlovice, Na Statku 20, 403 13 Řehlovice, +420 475 215 175, +420 775 233 318, www.kcrehlo.cz.Více...
( 08.07.2016 )
1. července 2016 převzalo od Nizozemska předsednictví v Radě EU Slovensko. Pracovní program slovenského předsednictví se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

- hospodářsky silná Evropa,
- moderní jednotný trh,
- udržitelná migrační a azylová politika,
- globálně angažovaná Evropa.

Při příležitosti oficiálního zahájení slovenského předsednictví v Radě EU se 1. července v Bratislavě sešlo s vrcholnými představiteli Slovenska kolegium komisařů v čele s předsedou J.-C. Junckerem. (zdroj: EU)Více...
( 08.07.2016 )
21.8.2016: deadline přihlášky

Hledáme české, německé a česko-německé týmy výtvarníků, kteří by chtěly umělecky zpracovat téma „Každý nese své břímě“ na drážďanském sympoziu od pátku 28.10. do neděle 6.11. 2016. Deadline zasílání projektů – viz výše. Práce ze sympozia budou měsíc vystaveny v projektovém prostoru „Runde Ecke“ Riesy, vernisáž v sobotu 5.11.2016. Zájemci nechť se obrátí na Sylvii Angele (Sylvia.Angele@riesa-efau.de) nebo na Lenku Holíkovou (lenkahol@volny.cz).Více...

Kalendář akcí:

© 2008 WebActive s.r.o.