Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > Biologická rozmanitost a partnerská spolupráce

Biologická rozmanitost a partnerská spolupráce

V programu Interreg VA ČR-Sasko je možné stále předkládat žádosti v následujících prioritách.

V investičních prioritách

- 6d -Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur a
- 11b - Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (kromě oblastí cestovní ruch, kultura a muzea, vzdělávání, protipožární opatření)

se nadále hledají dobré projekty spolupráce. Pracovníci Společného sekretariátu v SAB Vám k tomu poskytnou další konzultaci.

© 2008 WebActive s.r.o.