Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > První ročník mezinárodního art festivalu Bílinále s českými a německými umělci formovaného snahou o oživení tří nevyužívaných a neudržovaných kostelů na Bílinsku

První ročník mezinárodního art festivalu Bílinále s českými a německými umělci formovaného snahou o oživení tří nevyužívaných a neudržovaných kostelů na Bílinsku

Bílinále 2019: Breath in. Breath out.
12. - 14.07.2019

První ročník mezinárodního art festivalu Bílinále, projektu setkávání českých a německých umělců a umělkyň formovaného snahou o oživení tří nevyužívaných a neudržovaných kostelů na Bílinsku, nese název Nádech. Výdech / Breath in. Breath out. Umělci budou tvořit své instalace na toto téma přímo v kostelech v Bílině – Újezdu, Chouči a Hrobčicích. Všechny tři kostely jsou od roku 2017 v majetku spolku Omnium, který se je vedle postupné obnovy pokouší znovu začlenit do kulturního života regionu.
Název je metaforou života, tedy i oživení. Současně implikuje rytmický pohyb dýchání, pohyb nahoru a dolů, který můžeme také asociovat s vrtkavým osudem kostelů a sakrálních památek obecně. Ze středobodu života určité komunity, z nejvyšších sfér duchovních i uměleckých, upadly kostely do zapomenutí a jejich výtvarné i architektonické hodnoty byly výrazně poničeny, někdy téměř zcela setřeny.
Vizuální umění a konkrétní umělecké intervence jsou možností, jak alespoň na krátkou dobu kostely oživit a učinit z nich znovu místo setkávání. Místo, které žije a dýchá.
Zastoupení umělci a umělkyně se ve většině případů věnují dlouhodobě reflexi sakrálních prostorů nebo s tímto specifickým formátem mají již určité zkušenosti. Intervence do takového prostoru není jednoduchá - umělci totiž vstupují do místa zatíženého mnoha významy obecnými i konkrétními (významy a symbolika sakrálního prostoru, ikonografie atd.) a musejí přesně zvažovat míru svého zásahu.
Právě kvůli této „významové zátěži“ budou práce pro Bílinale akcentovat především rytmizaci prostoru, jeho (staro)nové členění prostřednictvím obecně platných prvků vizuálního umění, jakými jsou barva, světlo, tvar.
Zastoupení umělci:
Susan Donath, DE (www.susandonath.com ), Sebastian Weise, DE (www.instagram.com/weisesicht), Ambech, DE (www.ambech.de ), Karen Kling, DE (www.karenkling.de ), Markéka Varadiová, CZ (www.marketavaradiova.cz ), Lada Semecká CZ (www.ladasemecka.com ), Martin Janíček CZ (www.m-janicek.eu ).
Kurátorkou projektu je Vendula Fremlová.

Program projektu / vernisáž:

Pátek 12.7.
17.00 Chouč Zahájení festivalu, Susan Donath: zahajovací ceremoniál, smoky performance
18.00 Hrobčice Martin Janíček: Kaligrafie zvuku (zvuková performance s objekty Lady Semecké)
20.00 Bílina Újezd Hannes Lingens: sound performance
22.00 Hrobčice Hrobčice márnice Martin Janíček: sound performance

Sobota 13.7.
10.00 Bílina Újezd Zahájení výstavy
16.00 Hrobčice Zahájení výstavy
19.00 Hrobčice kulturní večer

Neděle 14.7.
10.00-17.00 komentované prohlídky jednotlivých výstav

Projekt pořádá spolek Omnium společně s Heimatpflegerin der Sudetendeutschen za finanční podpory Českoněmeckého fondu budoucnosti, Haus des Detschen Ostens, Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Leták Bilinale

zdroj:

Omnium z.s.

© 2008 WebActive s.r.o.