Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR

Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR

workshop

Pozvánka v pdf 

Místo konání: IHK, Mügelner Str. 40, 01237 Dresden (místnost č. 413/415)

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na zintenzivnění a prohloubení spolupráce institucí za účelem podpory a rozvoje přeshraniční železniční dopravy mezi ČR a Saskem, a to zejména ve vazbě na připravovanou a plánovanou vysokorychlostní železniční trať Drážďany–Ústí nad Labem–Praha.

Na workshopu vystoupí zástupci projektových partnerů z České republiky a Svobodného státu Sasko, jimiž jsou:

 Česká geologická služba

 Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

 Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

 Správa železnicí dopravní cesty, státní organizace

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Účast je bezplatná, workshop proběhne v jazyce českém a německém se zajištěním tlumočení.

Registrace účastníků proběhne formou vyplnění prezenční listiny s uvedením jména, názvu společnosti, kontaktním e-mailem, telefonem a podpisem účastníka. Tato listina bude dostupná všem účastníků konference. V průběhu workshopu bude pořizována fotodokumentace za účelem splnění podmínek dotace a propagace všech projektových partnerů

Termín: pondělí 17. června 2019

Čas: 10:00–15:00 hodin

Svou účast potvrďte do 7. června 2019 na e-mail: tvrda@szdc.cz

Program workshopu:

9:30–10:00 Registrace účastníků

10:00–10:10 Zahájení workshopu

10:10–12:00 Představení dosavadních činností jednotlivých projektových partnerův rámci projektu – část doprava a socio-ekonomie, diskuze

12:00–13:00 Coffee break

13:00–14:15 Představení dosavadních činností jednotlivých projektových partnerův rámci projektu – část geologie, diskuze

14:15–14:30 Závěr workshopu

© 2008 WebActive s.r.o.