Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > Kultura.digital

Kultura.digital

Kultura.digital – webový portál propojující současné umění v česko-německém pohraničí.

Zahájení přeshraničního projektu Technické univerzity v Drážďanech, Státních uměleckých sbírek Drážďany, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Euroregionu Labe/Elbe

Muzeum či projektové prostory, ateliér či veřejné prostory – nabídek současného umění je mnoho, člověk je musí jen najít. Potenciálním návštěvníkům malých galerií či osobám zajímajících se o umělecké graffiti však často chybí informace, kde tyto kulturní artefakty nalézt. Současné umění vyhledává a zpracovává společensky důležitá témata. Aby se síla uměleckého impulzu dala přenést do každodenního života, je rozhodující zvolit jednoduchý přístup. Místa a události ve spojení se současným uměním musí být pro každého viditelné, hmatatelné a dostupné.

Projekt „kultura.digital“ propojí současné umění v německo-českém pohraničním prostoru novou digitální platformou. Do roku 2019 vznikne digitální kulturní mapa zobrazující veškerá významná místa současného umění podél Labe. Bezplatný a aktuální webový portál nabídne individuální kulturní zážitky v Euroregionu Labe/Elbe a to tak, že uživatelům vytvoří návrhy výletů podle časových či finančních možností nebo zájmů, které propojí s  veřejnou dopravou a vznikne tak pro zájemce individuální cestovní plán tímto kulturním prostorem.

Projekt potrvá dva roky a je spolufinancován EU v rámci sasko-českého programu „Interreg V A – 2014-2020“  podporujícího přeshraniční spolupráci. Projektový tým tvoří pracovníci Technické univerzity v Drážďanech, Státních uměleckých sbírek Drážďany, Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem a Euroregionu Labe/Elbe. Celkový rozpočet je 810.000 EUR.

Saský ministerský předseda Stanislaw Tillich potvrzuje: „Moc mne těší, že se věda a kultura našich zemí propojují v tématech s velkým potenciálem jako je digitalizace a evropská spolupráce a že tato témata využívají ke vzniku a zprostředkování zajímavého současného umění. Tímto doplňuje sasko-česká spolupráce v digitálním prostoru ony výborné iniciativy, které již v dnešní době podporují roli Saska jako pomyslného mostu do východní a střední Evropy. Jsem si jistý, že kultura.digital přispěje k vzájemným vřelým vztahům a vědomostem.“

„Kultura.digital“ tedy představuje „nadnárodní propojení - od velkých institucí po jednotlivé umělce, od předávání znalostí po zapojení, od venkovských prostor po města“, říká vedoucí projektu Prof. Dr. Hans Vorländer z katedry Politické teorie a dějin idejí na Technické univerzitě v Drážďanech, který je také mluvčím Scientific Area Committee 4 (SAC 4) „Kultura a sociální změnyvýzkumné sítě DRESDEN-concept. „Projekt je příkladem výborné spolupráce mezi univerzitou a kulturními institucemi v Drážďanech a je směrodatný pro sasko-českou spolupráci.“

Pro Prof. Dr. Marion Ackermann, generální ředitelku Státních uměleckých sbírek Drážďany, je „mimořádně důležité, aby se východní sousedé Svobodnému státu Sasko ještě více přiblížili. Nejen jako potenciální návštěvníci, ale také jako lidé tvořící kulturu. Aktivní vzájemné vztahy jsou základem funkčních sousedských vztahů. Proto byl v poslední době zahájen mnohotvárný výměnný program mezi naším muzejním spolkem a Národní galerií v Praze. „kultura.digital“ je velkým krokem přeshraniční spolupráce – naprosto ve smyslu aktivního muzea, které nabízí co nejdostupnější a demokratický přístup k umění.

Radek Soběhart z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zdůrazňuje: „Ústecký kraj je jedna z nejslibnějších destinací České republiky. Jeho potenciál spočívá také ve fungující přeshraniční česko-saské spolupráci. Projekt „Kultura.digital“ ji v neposlední řadě podporuje v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Výzvy spojené s tématy jako „digitalizace“ a „smart city“ ovlivňují všechny oblasti života, a proto mohou dlouhodobě posílit konkurenceschopnost našeho kraje.“

Od založení v roce 1992, podporuje Euroregion Elbe/Labe jakoukoliv formu přeshraniční spolupráce mezi českými a saskými občany. Projekt Kultura.digital“ je vzorovým příkladem. Nabízí českým a saským sousedům pomocí výtvarného umění vzájemné poznání a také odbourává jazykové překážky.

Veřejná přednáška v rámci „kultura.digital“

„Zprostředkování 2.0 – zprostředkování umění, zapojení a kritika digitálních kultur“
Prof. Dr. Martina Leeker
Leuphana Universität Lüneburg
Centre for Digital Cultures (CDC)
ve spolupráci s Institut für Kultur und Ästhetik Digitaler Medien (ICAM)

Úterý, 14.11. v 18.00 hodin
v Hermann Glöckner Raum v Albertinu (SKD), Tschirnerplatz 2, 01067 Drážďany

Informace pro tisk
Jonas Wietelmann
TU Drážďany, koordinace projektu
Tel.: +49 351 463-42467
E-mail: jonas.wietelmann@tu-dresden.de

Radek Soběhart
UJEP Ústí nad Labem, vědecký koordinátor
Tel.: +420 723 424 791
E-mail: radek.sobehart@ujep.cz

© 2008 WebActive s.r.o.