Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > Evaluace přeshraničních projektů v programovém období 2007-2013 na území Euroregionu Elbe/Labe (CZ-strana)

Evaluace přeshraničních projektů v programovém období 2007-2013 na území Euroregionu Elbe/Labe (CZ-strana)

Projekt byl úspěšně ukončen vydáním dvojjazyčné publikace.

Publikace Malé projekty přeshraniční spolupráce - Kleinprojekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit autorů  Milan Jeřábek, Petr Lauterbach, Annedore Bergfeld, Ina-Beate Gross

Publikace v tištěné formě je k dispozici zdarma na sekretariátu EL.

© 2008 WebActive s.r.o.