Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > Drážďanský spolek riesa efau zve na workshop „Muži pod tlakem“ -

Drážďanský spolek riesa efau zve na workshop „Muži pod tlakem“ -

Uzávěrka zasílání projektů 15.08.2017

Simone de Beauvoir to formulovala prostě a výstižně, s „revolučním“ pohledem na ženu, který lze použít rovněž pro muže: muž se mužem nerodí, nýbrž stává se jím. Společenské fenomény vytvářejí tlak na muže: tradiční vzorce chování, rozdělení rolí nebo nebo komplexní inscenované strategie, které mají za cíl vymezení a vnímání sebe sama. Mužnost, být mužem, znamená v moderní době nejen protiklad k ženskosti, ale také nastavené zrcadlo vůči různým mužským „negativním typům“: vůči nemocnému, gayovi, vůči muži s empatií k ženám, vůči mamánkovi.
V rámci projektu „Muži pod tlakem,“ se chceme především zabývat společenským diskursem a dané téma umělecky zpracovat s ohledem na kulturní rozdíly mezi oběma zeměmi. Naše technika bude tištěná grafika: médium, kterým budeme zkoumat konstrukci modelů pohlaví, stereotypy, ideály a postavy, se kterými se identifikujeme. Nadsázky - zveličené charakterové vlastnosti - a klišé budou podpořeny či naopak vyvráceny. Strategie jako ironie či zveličování použijeme pro témata a motivy jako aktivní/pasivní, racionální/emocionální, mužský/ženský. Přitom půjde o „normálního“ heterosexuál-ního muže.
Týdenní workshop se bude konat od 30. září do 10. října 2017 v tiskařských dílnách Riesy efau: dvanáct účastníků převážně z České republiky a z Německa. Následovat bude výstava prostorách Runde Ecke. Plánuje se též doprovodný program k workshopu a finisáž za přítomnosti umělců 27. října 2017.

Na projekt v Drážďanech se mohou se svými koncepty hlásit čeští a němečtí umělci. Dvě až tři místa jsou rezervována pro umělce z jiných zemí. Zájemci nechť se obrátí na Sylvii Angele (Sylvia.Angele@riesa-efau.de), nebo na Anetu Bendákovou (aneta.bendakova@
gmail.com).

Uzávěrka zasílání projektů 15. srpna 2017, riesa efau c/o Sylvia Angele. Jury Riesy efau, Kulturního fóra Drážďany a Kulturního centra Řehlovice vybere nejpozději do 4. září 2017 účastníky.

Předpoklad pro účast: účast na celém sympoziu (příjezd nejpozději v sobotu 30.9.2017 a odjezd v sobotu 7.10.2017) a zájem na interkulturní výměně. Přihlašujte se prosím pouze tehdy, máte-li čas účastnit se sympozia každý den!

zdroj: riesa efau Drážďany

© 2008 WebActive s.r.o.