Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > Chtěli byste pracovat v německém parlamentu?

Chtěli byste pracovat v německém parlamentu?

Lhůta na zaslání žádosti 30. červen. 2011

Německý spolkový sněm Vás zve společně se Svobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín k Mezinárodnímu stipendijnímu pobytu v parlamentu (IPS) na pět měsíců do Berlína.

IPS se obrací na vysoce kvalifikované mladé ženy a muže, zajímající se o politiku, kteří mají vůli vrátit se po skončení programu do své vlasti a aktivně a zodpovědně se spolupodílet na demokratické  budoucnosti své země.
Německý spolkový sněm, německý parlament, dává příležitost mladým lidem, aby se během patnáctitýdenní práce u jednoho z poslanců Spolkového sněmu seznámili s německým parlamentním systémem, poznali procesy politického rozhodování a získali praktické zkušenosti z oblasti práce parlamentu. Stipendisty bude vybírat nezávislá výběrová komise Německého spolkového sněmu.


Předpoklady:
-   české státní občanství
-   ukončené vysokoškolské studium
-   velice dobré znalosti německého jazyka
-   věk méně než 30 let na začátku stipendijního pobytu 

Stipendium:
-   450 € měsíčně
-   ubytování zdarma
-   náklady na pojištění a cestovné

Lhůta na zaslání žádosti: 30. červen. Další informace na zadní straně, na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo nebo na internetu na
www.bundestag.de/ips (zdroj: Deutscher Bundestag)

© 2008 WebActive s.r.o.