Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > Česko-německý informační den pro přeshraniční spolupráci v předškolních zařízeních

Česko-německý informační den pro přeshraniční spolupráci v předškolních zařízeních

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Plzni uspořádal ve spolupráci s Ceproniv UJEP dne 10.4. 2019 v Ústí nad Labem Informační a kontaktní akci na podporu realizace česko-německých projektů předškolních zařízení z Česka a Německa. Cílová skupina: zřizovatelé a zástupci předškolních zařízení se zájmem o česko-německou spolupráci z Česka a Německa. Cílem akce bylo seznámit MŠ s různými možnostmi financování přeshraničních projektů. Osobně byli zastoupeni Česko-německoý fond budoucnosti, Euroregion Elbe/Labe a Tandem. Nechyběl i příklad z praxe - společné projekty partnerských zařízení a ukázky česko-německé animace.
© 2008 WebActive s.r.o.