Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam článků > 5th TASK FORCE CROSS-BORDER CULTURE CONFERENCE 2017

5th TASK FORCE CROSS-BORDER CULTURE CONFERENCE 2017

Mezinárodní konference Jak podporují celoevropské sítě kulturní a kreativní průmysl česko-saském příhraničí?

Ve spolupráci Asociace evropských hraničních regionů (AGEG),  Saského zemského svazu kulturního a kreativního hospodářství a Euroregionu Elbe/Labe Vás srdečně zveme na 5. konferenci Task Force Cross Border Culture (T4CBC). Téma: Jak podporují celoevropské sítě kulturní a kreativní průmysl v česko-saském příhraničí?

Kdy a kde: dne 07.11.2017 v Drážďanech.

T4CBC je odbornou skupinou Pracovního společenství evropských hraničních regionu (AGEG, www.aebr.eu), která jednou ročně pořádá konferenci k nejrůznějším problematikám a tématům v jednom z hraničních regionu s cílem podpořit mezinárodní spolupráci v dané  lokalitě.  Letošní konference se zaměří na kulturní a kreativní průmysl v česko-německém pohraničním regionu. V rámci konference se místním aktérům z této branže představí specifické evropské sítě a instituce, které podporují mezinárodní spolupráci, a zároveň úspěšné modelové projekty. Kromě toho budou pojednávány praktické otázky a výzvy, které jsou spojené s prací v zahraničí, jako např.. pracovní právo, otázka zdanění či různých poplatků. Jako bonus navíc nabízí tato konference možnost získání mezinárodních kontaktu a propojení. Cílovou skupinu tvoří celé sasko-české pohraničí.

Program (zde v PDF)

Logo AGEGLogo Kreatives Sachsen
© 2008 WebActive s.r.o.