AKTUALITY

K důležitým tématům

25. let Euroregionu Elbe/Labe - soutěž o jízdenky

Fond malých projektů - dotace projektů do 15.000 €

 


( 20.04.2017 )
přihlášky na brunch nejpozději do 24. dubna 2017

Kulturní centrum Řehlovice zve k účasti na 17. ročníku sympozia Proudění/Strömungen 2017 v Řehlovicích. Sympozium se uskuteční od pátku 14. čcervence do neděle 23. července a tentokrát se zameří na umělecky zajímavé a velmi nosné téma Obět & oddanost. Stejne jako v minulých ročnících nejde jen o uměleckou tvorbu, ale i o česko-německé spolupoznávání a komunikaci mezi umělci obou národů. Podmínkou přijetí je účast po celou dobu sympozia a zaslání uměleckého konceptu k tématu Obět & oddanost do 31. května 2017. V případě, že se k účasti na sympoziu hlásíte poprvé, prosíme rovnež o zaslání Vašeho osobího portfolia/CV.
Tešíme se na vaše nápady a ideje!Více...
( 06.04.2017 , Bannewitz )
Dne 31.03.2017 se uskutečnilo v německém městě Bannewitz další společné zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe.
Zástupci české a saské strany hodnotili celkem 20 projektových žádostí. Schváleno bylo 17 projektových žádostí o celkové dotační podpoře 5,6 mil. Kč. Osvědčily se také zrcadlové projekty, které byly nyní předloženy čtyři. Celkem bylo doposud schváleno 63 projektů v celkovém finančním objemu 20,9 mil. Kč, z toho bylo schváleno 34 českých projektů ve výši 11,1 mil. Kč.

Další zasedání LŘV EEL se bude konat dne 16.06.2017 na české straně Euroregionu Elbe/Labe, ve městě Terezín. Konečný termín pro podání on-line projektových žádostí je 28.04.2017. Termíny pro zasedání LŘV EEL, které se budou konat po letních prázdninách, naleznete na našich stránkách v sekci SFMP EEL, všeobecné informace.Více...
( 17.02.2017 )
V programu Interreg VA ČR-Sasko je možné stále předkládat žádosti v následujících prioritách.Více...
( 13.02.2017 )
Dne 9. 2. 2017 se uskutečnil v Bruselu workshop na téma přeshraniční projekty People-to-people-Projekty (P2P). Cílovou skupinou byli především pracovníci Komise EU. Cílem workshopu bylo informovat o záměru, obsahu a významu P2P a zároveň s předstihem diskutovat o nastávající plánovací periodě po roce 2021 a možnostech vhodného uspořádání P2P.

V rámci přeshraniční spolupráce v EU představují P2P často realizované pomocí Fondů malých projektů (FMP) jeden z nejúspěšnějších instrumentů. V posledních letech bylo realizováno tímto způsobem tisíce malých projektů. Výsledkem projektů bylo přeshraniční setkávání lidí a rozmanité impulsy v příhraničních regionech.

Přesto se stále znovu ozývají hlasy, které zpochybňují P2P a jejich přínos v Evropě. Některé z těchto hlasů vychází přímo z Komise EU. Workshop pro úředníky Evropské Komise, kteří jsou odpovědni z programy INTERREG, měl zprostředkovat na jedné straně důležitost a úspěchy FMP na straně druhé přispět k otevřené diskusi o konkrétním fungování FMP po roce 2020.Více...
( 27.01.2017 )
Tímto společným veřejným prohlášením vyjadřují členové Euroregionu Elbe/Labe svou hlubokou nespokojenost s praktickou realizací podpůrného programu INTERREG-V-A v rámci Programu spolupráce Sasko-Česká republika 2014-2020.
Příliš mnoho finančních prostředků tohoto programu je vynakládáno na projekty, jejichž přínos k přeshraniční spolupráci a udržitelnému rozvoji příhraničního regionu je velice malý. To je o to politováníhodnější, že již beztak finančně značně omezené programy INTERREG-A jsou jedinými možnostmi podpory právě těchto konkrétních cílů. Toto z větší části chybné využití prostředků vede ve výsledku k tomu, že už téměř nezbývají finanční prostředky na skutečnou přeshraniční spolupráci a řešení specifických problémů příhraničního regionu.
Hlavní důvody tohoto chybného vývoje nastíníme níže, společně s konkrétními požadavky a návrhy do dalšího dotačního období.Více...
( 27.01.2017 )
Přihlášky do 15. února 2017

Asociace pro mezinárodní otázky ve spolupráci s Evropskou akademií Berlín a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Hanns-Seidel-Stiftung otevírá osmý ročník česko-německého programu pro mladé profesionály (Czech-German Young Professionals Program – CGYPP). Přihlašování je možné do 15. února 2017.
Program je určen mladé generaci Čechů a Němců, kteří mají zájem o diskuzi nad současnými otázkami v česko-německém kontextu. Letošní téma zní: solidarita, stabilita a bezpečnost v postfaktické době. Další informace naleznete zde: http://www.amo.cz/cs/cesko-nemecky-program-pro-mlade-profesionaly/prihlaste-se-do-8-rocniku-cesko-nemeckeho-programu-pro-mlade-profesionaly/Více...
( 23.01.2017 )
Přihlášky do 01. března 2017

Cílem semináře je zvýšit interkulturní kompetenci řídících pracovníků česko-německých firem. Východiskem jsou základní kulturní odlišnosti české a německé kultury, které se promítají do oblasti komunikace a spolupráce. Na konkrétních případových studiích a příkladech je možné poukázat na příčiny nedorozumění a konfliktů a nabídnout řešení vedoucí k úspěšné spolupráci v podniku.Více...
( 23.01.2017 )
Ve dnech 29. a 30. ledna 2017 se uskuteční série akcí k připomenutí dvacátého výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Vyvrcholením dvoudenního programu bude Jubilejní konference za účasti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, která se uskuteční 30. ledna od 9:00 v Lichtenštejnském paláci v Praze. Na konferenci naváže slavnostní večer s koncertem v pražském Karolinu a součástí reflexe u příležitosti 20 let podepsání deklarace bude i evaluace mezivládního strategického dialogu probíhajícího od předloňského roku.

Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji uzavřela některé sporné otázky v česko-německých vztazích pocházející z minulosti a současně otevřela prostor k prohlubování partnerství v duchu společných evropských hodnot. Tento dokument byl slavnostně podepsán v Praze dne 21. ledna 1997 tehdejším českým ministerským předsedou Václavem Klausem a německým spolkovým kancléřem Helmutem Kohlem a ministry zahraničních věcí obou zemí – Josefem Zieliencem a Klausem Kinkelem. Obě vlády jejím podpisem prohlásily, že své budoucí vztahy nebudou zatěžovat politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.
Deklarace zároveň vedla o rok později ke vzniku Česko-německého fondu budoucnosti a Českoněmeckého diskusního fóra, které dlouhodobě podporují dialog a spolupráci obou zemí.Více...

Kalendář akcí:

© 2008 WebActive s.r.o.