AKTUALITY

K důležitým tématům

 Soutěž - Hledá se jméno pro Festival

 

 

Fond malých projektů - dotace projektů do 15.000 €


( 14.03.2018 )
Příprava výstavby vysokorychlostního železničního spojení z Prahy do Drážďan je rychle se rozvíjející mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno mnoho odborníků rozmanitých profesí z různých organizací, kteří svým dílem profesních znalostí přispívají k úspěchu náročného projektu.Více...
( 07.03.2018 )
zveřejněno 6. 3. 2018

Filmoví Oscaři 2018 jsou již bohužel rozdáni, ale to Vás jistě nezastaví před tím, abyste se chopili kamery nebo mobilu. Pod mottem „Zapojit se a být při tom - to je Evropa v Česku a Sasku!“ vyzýváme všechny k tomu, aby vyjádřili svůj pohled na Evropu natočením vlastních videí o podpořených projektech a evropských tématech souvisejících s Evropským rokem kulturního dědictví 2018.Více...
( 01.03.2018 )
Český Sekretariát FMP EEL přijal další balíček žádostí v celkovém počtu 13. K dnešnímu dni 1.3.2018 bylo zaregistrováno 10 žádostí v celkové dotační podpoře 3 mil. Kč. Dvě žádosti byly staženy žadatelem k přepracování a jedna žádost neprošla formální kontrolou. Dne 6.3.18 začne probíhat jejich hodnocení českými a německými hodnotiteli. Dne 23.3.18 se uskuteční konečná fáze, zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe, kde budou projekty předloženy ke schválení.Více...
( 15.01.2018 )
"Česko-německé kulturní dny" - moc dlouhé, příliš kostrbaté, konzervativní, spíš podtitulek. A jak byste festival pojmenovali vy? Pomozte nám s hledáním nového jména!Více...
( 21.12.2017 )
Rok se pomalu chýlí k svému konci. Děkujeme Vám za podporu a spolupráci. Přejeme veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Euroregion Elbe/Labe

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Ihr EEL TeamVíce...
( 19.12.2017 , Ústí nad Labem )
Dne 08.12.2017 se uskutečnilo na Magistrátě města Ústí nad Labem další společné zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci české a saské strany hodnotili celkem 14 projektových žádostí. Schváleno bylo všech 14 projektových žádostí o celkové dotační podpoře 4,28 mil. Kč. Opět se osvědčily také zrcadlové projekty, které byly nyní schváleny tři. Celkem bylo doposud schváleno 103 projektů v celkovém finančním objemu 31,86 mil. Kč, z toho bylo schváleno 56 českých projektů ve výši 16,52 mil. Kč.

Další zasedání LŘV EEL se bude konat dne 23.03.2018 na německé straně Euroregionu Elbe/Labe. Konečný termín pro podání on-line projektových žádostí je 26.01.2018. Termíny pro podání žádostí v příštím roce naleznete na našich stránkách v sekci SFMP EEL všeobecné informace. Pro informaci uvádíme, že první uzávěrka pro podání projektů v r. 2018 bude 26.01.2018 a první zasedání LŘV bude 23.03.2018.Více...
( 01.12.2017 )
Projekt byl úspěšně ukončen vydáním dvojjazyčné publikace.Více...
( 06.11.2017 )
12. listopad 2017 - Drážďany

Německá instituce Brücke-Institut gGmbH der Brücke/Most-Nadace v Drážďanech zve na závěrečný koncert Dnů české a německé kultury, který je pořádaný v úzké spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica a který se uskuteční v neděli 12. listopadu 2017 v drážďanské Katedrále Nejsvětější Trojice (Hofkirche).Od 18.00 bude probíhat děkovná bohoslužba celebrovaná emeritním drážďansko-míšeňským biskupem Joachimem Reineltem a litoměřickým biskupem Mons. Mgr. Janem Baxantem s liturgickým doprovodem gregoriánského chorálu. Od 19.30 se uskuteční koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis s programem Antica e moderna s varhanním doprovodem prof. Jaroslava Tůmy.Více...

Kalendář akcí:

© 2008 WebActive s.r.o.