AKTUALITY

K důležitým tématům:

Fond malých projektů - dotace do 15.000 €, disponibilní prostředky 327.500 EUR-CZ / 453.000 EUR-D

Velké projekty - disponibilní prostředky

4. sportovní hry dvou euroregionů - Mittweida 13.9.2019


( 10.10.2019 )
Dvoudenní workshop projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – Česká republika zaměřený na geologický průzkum se uskutečnil 8. a 9. října.Více...
( 16.09.2019 , Pirna )
Dne 06.09.2019 se uskutečnilo na německé straně ve městě Pirna další společné zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci české a saské strany hodnotili celkem 5 projektových žádostí. Schváleny byly všechny projektové žádosti o celkové dotační podpoře 1,61 mil. Kč. Celkem bylo doposud schváleno 169 projektů v celkovém finančním objemu 55,50 mil. Kč, z toho bylo schváleno 89 českých projektů ve výši 26,72 mil. Kč.

Další letošní LŘV se bude konat dne 29.11.2019 na české straně.
Uzávěrka pro podání on-line projektových žádostí je nejpozději do 11.10.2019.Více...
( 13.09.2019 )
Výborná nálada a ideální počasí čekalo na 160 mladých sportovkyň a sportovců účastníků 4. Sportovních her dětí a mládeže, tentokrát v Mittweidě ve Středním Sasku. Měření sil proběhlo ve čtyřech sportech (fotbal, stolní tenis, atletika a volejbal).Více...
( 28.08.2019 )
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes v Dolní Poustevně spolu se státní ministryní sociálních věcí a ochrany spotřebitele Saska Barbarou Klepsch a představiteli Ústeckého kraje a všech sedmi zdravotních pojišťoven činných v České republice podepsal Společné prohlášení o spolupráci v oblasti přeshraniční zdravotní péče. Jeho cílem je usnadnit přístup ke zdravotní péči obyvatelům Šluknovského výběžku.Více...
( 12.07.2019 )
V pátek 28. června proběhlo další z řady jednání na téma přeshraniční zdravotní péče pro občany na Šluknovsku. Bez ohledu na stav nemocnice v Rumburku, je blízká vzdálenost Sebnitzké kliniky více než výhodná.Více...
( 03.07.2019 , Glashütte )
Malý sportovní klub volejbalistů ve městě Glashütte hledá partnerské sdružení v České republice pro výměnu v oblasti sportu dětí a mládeže. Cílem by mělo být přes různé společné aktivity, turnaje, tréninkové tábory, kulturní výlety, pobyt v rodinách, vytvořit pro mladé lidi zajímavé přeshraniční akce.

Kontaktujte bud přímo S. Gemeinera přes mail:
S.Gemeiner@web.de

nebo naši kancelář: richter@elbelabe.euVíce...
( 27.06.2019 )
Bílinále 2019: Breath in. Breath out.
12. - 14.07.2019

První ročník mezinárodního art festivalu Bílinále, projektu setkávání českých a německých umělců a umělkyň formovaného snahou o oživení tří nevyužívaných a neudržovaných kostelů na Bílinsku, nese název Nádech. Výdech / Breath in. Breath out. Umělci budou tvořit své instalace na toto téma přímo v kostelech v Bílině – Újezdu, Chouči a Hrobčicích. Všechny tři kostely jsou od roku 2017 v majetku spolku Omnium, který se je vedle postupné obnovy pokouší znovu začlenit do kulturního života regionu.
Název je metaforou života, tedy i oživení. Současně implikuje rytmický pohyb dýchání, pohyb nahoru a dolů, který můžeme také asociovat s vrtkavým osudem kostelů a sakrálních památek obecně. Ze středobodu života určité komunity, z nejvyšších sfér duchovních i uměleckých, upadly kostely do zapomenutí a jejich výtvarné i architektonické hodnoty byly výrazně poničeny, někdy téměř zcela setřeny.
Vizuální umění a konkrétní umělecké intervence jsou možností, jak alespoň na krátkou dobu kostely oživit a učinit z nich znovu místo setkávání. Místo, které žije a dýchá.
Zastoupení umělci a umělkyně se ve většině případů věnují dlouhodobě reflexi sakrálních prostorů nebo s tímto specifickým formátem mají již určité zkušenosti. Intervence do takového prostoru není jednoduchá - umělci totiž vstupují do místa zatíženého mnoha významy obecnými i konkrétními (významy a symbolika sakrálního prostoru, ikonografie atd.) a musejí přesně zvažovat míru svého zásahu.
Právě kvůli této „významové zátěži“ budou práce pro Bílinale akcentovat především rytmizaci prostoru, jeho (staro)nové členění prostřednictvím obecně platných prvků vizuálního umění, jakými jsou barva, světlo, tvar.
Zastoupení umělci:
Susan Donath, DE (www.susandonath.com ), Sebastian Weise, DE (www.instagram.com/weisesicht), Ambech, DE (www.ambech.de ), Karen Kling, DE (www.karenkling.de ), Markéka Varadiová, CZ (www.marketavaradiova.cz ), Lada Semecká CZ (www.ladasemecka.com ), Martin Janíček CZ (www.m-janicek.eu ).
Kurátorkou projektu je Vendula Fremlová.

Program projektu / vernisáž:

Pátek 12.7.
17.00 Chouč Zahájení festivalu, Susan Donath: zahajovací ceremoniál, smoky performance
18.00 Hrobčice Martin Janíček: Kaligrafie zvuku (zvuková performance s objekty Lady Semecké)
20.00 Bílina Újezd Hannes Lingens: sound performance
22.00 Hrobčice Hrobčice márnice Martin Janíček: sound performance

Sobota 13.7.
10.00 Bílina Újezd Zahájení výstavy
16.00 Hrobčice Zahájení výstavy
19.00 Hrobčice kulturní večer

Neděle 14.7.
10.00-17.00 komentované prohlídky jednotlivých výstav

Projekt pořádá spolek Omnium společně s Heimatpflegerin der Sudetendeutschen za finanční podpory Českoněmeckého fondu budoucnosti, Haus des Detschen Ostens, Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.Více...

Kalendář akcí:

© 2008 WebActive s.r.o.