AKTUALITY

K důležitým tématům

 5th TASK FORCE CROSS-BORDER CULTURE CONFERENCE 2017

(Mezinárodní konference Jak podporují celoevropské sítě kulturní a kreativní průmysl v česko-saském příhraničí?)

 

Fond malých projektů - dotace projektů do 15.000 €


( 06.11.2017 )
12. listopad 2017 - Drážďany

Německá instituce Brücke-Institut gGmbH der Brücke/Most-Nadace v Drážďanech zve na závěrečný koncert Dnů české a německé kultury, který je pořádaný v úzké spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Lípa Musica a který se uskuteční v neděli 12. listopadu 2017 v drážďanské Katedrále Nejsvětější Trojice (Hofkirche).Od 18.00 bude probíhat děkovná bohoslužba celebrovaná emeritním drážďansko-míšeňským biskupem Joachimem Reineltem a litoměřickým biskupem Mons. Mgr. Janem Baxantem s liturgickým doprovodem gregoriánského chorálu. Od 19.30 se uskuteční koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis s programem Antica e moderna s varhanním doprovodem prof. Jaroslava Tůmy.Více...
( 31.10.2017 )
Kultura.digital – webový portál propojující současné umění v česko-německém pohraničí.

Zahájení přeshraničního projektu Technické univerzity v Drážďanech, Státních uměleckých sbírek Drážďany, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Euroregionu Labe/ElbeVíce...
( 16.10.2017 )
Mezinárodní konference Jak podporují celoevropské sítě kulturní a kreativní průmysl česko-saském příhraničí?Více...
( 06.10.2017 )
přihlášení do 12.10.2017

Saská zemská kancelář pro rané vzdělávání v jazycích sousedů pořádá v úzké spolupráci s Koordinačními centry česko-německé výměny mládeže Tandem a zemským okresem Saské Švýcarsko - Východní Krušné hory německo-český vzdělávací seminář pro pedagogy mateřských škol zaměřený na metodu jazykové animace a financování sasko-německých projektů. Workshop "Dítě potká Kind - Kind trifft dítě" se uskuteční dne 14. listopadu v době od 9:30 - 16:30 v kulturním centru Parksäle, Dr.-Friedrichs-Straße 25, 01744 Dippoldiswalde.Více...
( 04.10.2017 )
Milí přátelé, Kulturní centrum Vás srdečně na už dvaadvacátý kulturní brunch do Řehlovic. Kde? V sobotu 14. října 2017 od 11 hodin. Jako obvykle: kulturní program - a během požívání dobrůtek krásné rozhovory s lidmi nejen z oblasti umění. Přihlašte se prosím u Lenky Holíkové, lenkahol@volny.cz nebo +420 775 233 318.
Příspěvek: 300 Kč
Přihlaste se prosím u Lenky Holíkové - lenkahol@volny.cz
Pro Čechy ze Saska: Možnost spolujízdy z Drážďan, volejte+49 351 43314200 nebo napište na info@tdkt.eu, omezený počet spolujezdců

zdroj:
Kulturní centrum Řehlovice
Na Statku 20
403 13 Řehlovice
+420 475 215 175
+420 775 233 318
www.kcrehlo.czVíce...
( 26.09.2017 , město Sebnitz )
Dne 22.09.2017 se uskutečnilo v německém městě Sebnitz další společné zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci české a saské strany hodnotili celkem 12 projektových žádostí. Schváleno bylo 11 projektových žádostí o celkové dotační podpoře 3,35 mil. Kč. Jeden projekt byl odložen k přepracování na prosincový LŘV. Opět se osvědčily také zrcadlové projekty, které byly nyní schváleny tři. Celkem bylo doposud schváleno 89 projektů v celkovém finančním objemu 28,2 mil. Kč, z toho bylo schváleno 48 českých projektů ve výši 15 mil. Kč.

Další zasedání LŘV EEL se bude konat dne 08.12.2017 na české straně Euroregionu Elbe/Labe. Konečný termín pro podání on-line projektových žádostí je 20.10.2017. Termíny pro podání žádostí v příštím roce naleznete na našich stránkách, naleznete na našich stránkách po prosincovém LŘV, v sekci SFMP EEL všeobecné informace.Více...
( 12.09.2017 )
neděle 17. září 2017 - 14:30, Na Pražačce, Prague Central Camp

Pražský literární dům si Vás dovoluje pozvat na již sedmý ročník open-air festivalu Literatura v parku, letos v novém prostředí Prague Central Camp na Pražačce. Představí se české, německé i rakouské autorky. Pozvání přijaly tyto autorky z Česka: Jitka N. Srbová, Bianca Bellová a Ivana Myšková. Současnou německojazyčnou literaturu představí: Katharina Schultens, Gudrun Büchler a Inge Buck.Více...
( 28.07.2017 )
Uzávěrka zasílání projektů 15.08.2017

Simone de Beauvoir to formulovala prostě a výstižně, s „revolučním“ pohledem na ženu, který lze použít rovněž pro muže: muž se mužem nerodí, nýbrž stává se jím. Společenské fenomény vytvářejí tlak na muže: tradiční vzorce chování, rozdělení rolí nebo nebo komplexní inscenované strategie, které mají za cíl vymezení a vnímání sebe sama. Mužnost, být mužem, znamená v moderní době nejen protiklad k ženskosti, ale také nastavené zrcadlo vůči různým mužským „negativním typům“: vůči nemocnému, gayovi, vůči muži s empatií k ženám, vůči mamánkovi.
V rámci projektu „Muži pod tlakem,“ se chceme především zabývat společenským diskursem a dané téma umělecky zpracovat s ohledem na kulturní rozdíly mezi oběma zeměmi. Naše technika bude tištěná grafika: médium, kterým budeme zkoumat konstrukci modelů pohlaví, stereotypy, ideály a postavy, se kterými se identifikujeme. Nadsázky - zveličené charakterové vlastnosti - a klišé budou podpořeny či naopak vyvráceny. Strategie jako ironie či zveličování použijeme pro témata a motivy jako aktivní/pasivní, racionální/emocionální, mužský/ženský. Přitom půjde o „normálního“ heterosexuál-ního muže.
Týdenní workshop se bude konat od 30. září do 10. října 2017 v tiskařských dílnách Riesy efau: dvanáct účastníků převážně z České republiky a z Německa. Následovat bude výstava prostorách Runde Ecke. Plánuje se též doprovodný program k workshopu a finisáž za přítomnosti umělců 27. října 2017.Více...

Kalendář akcí:

© 2008 WebActive s.r.o.